Over VAW

Wat is VrouwenAcademie West?

VrouwenAcademie West (VAW) is een samenwerkingsverband van organisaties die vrouwen ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling. De partners binnen de VrouwenAcademie West stellen in hun aanpak de vraag en de ambitie van de vrouw centraal. Met ondersteuning van VrouwenAcademie West volgt de vrouw, op basis van haar eigen ambitie, de juiste weg langs aanbod en mogelijkheden. Zodat ze op een optimale manier deel kan nemen aan de samenleving.

De VrouwenAcademie West is niet een school waar je als vrouw vaste lessen volgt, maar een netwerk van organisaties die actief zijn rond maatschappelijke dienstverlening, welzijn, scholing en werk.

Werkwijze

De VrouwenAcademie West laat zien hoe vrouwen op eigen kracht en met de juiste ondersteuning vooruit kunnen komen. De werkwijze sluit aan bij de mogelijkheden, behoeften en competenties van de vrouwen en helpt hen vooruit te kijken en zich te blijven ontwikkelen.

De organisaties die bij de VrouwenAcademie West zijn aangesloten, hebben een gezamenlijk doel. Zij benaderen de deelneemsters op dezelfde manier. Zij luisteren en stellen vragen. Altijd zoekend naar de kansen en mogelijkheden die er voor de deelneemster in het verschiet liggen.

Welke behoeftes en vragen leven er onder de vrouwen? Hoe kunnen we hier ons aanbod zo optimaal mogelijk op aansluiten?

Het luisteren naar behoeftes en signaleren van problemen, zorgt voor een up-to-date aanbod en een dynamische werkwijze.

Elke partner beschikt over eigen kennis, ervaring en kunde. Door de bundeling van deze krachten en het samenwerken bij de VrouwenAcademie West, kan op diverse vragen antwoord worden gegeven.

Voor iedere deelneemster is een benadering op maat gemaakt. Maar het doel is een gemeenschappelijke: een stijging op de participatieladder en een optimale deelname aan de samenleving.

De organisaties die samen de VrouwenAcademie West vormen, vragen de geïnteresseerde vrouw wat ze kan en wat ze wil. Dan wordt er gezocht naar het beste aanbod in west om zo een persoonlijke leerroute uit te stippelen.

Lees meer over de partners en bekijk het aanbod om een idee te krijgen wat er allemaal kan.