Over VAW

Het VrouwenPersBureau (VPB)

Het vrouwenpersbureau VPB maakt onderdeel uit van de VrouwenAcademieWest VAW.

Het is een samenwerkingsverband van diverse organisaties en instellingen dat zich tot doel heeft gesteld vrouwen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Centraal staat participatie en activering door middel van opleiding, cursussen, coaching en sociale activiteiten.

Het vrouwenpersbureau is in het leven geroepen om vrouwen met behulp van een internetsite te informeren over activiteiten van de VAW. Daarnaast schrijven zij artikelen over acties, evenementen en voor vrouwen interessante onderwerpen.

Wie werken op het vrouwenpersbureau:

Ulla Nuess is arbeids- en organisatiesocioloog en hoofdredacteur van het bureau. Naast het schrijven van artikelen, houdt ze contact met de partners van de VrouwenAcademieWest om goed geïnformeerd te zijn over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Ulla heeft als socioloog o.a. onderzoek verricht naar beroepen en posities van vrouwen in diverse sectoren.

 

Sharon Winter is redacteur van het bureau en werkzaam in de gezondheidszorgsector. Naast haar werk is zij actief bij diverse buurtcentra.

Sharon is begaan met mensen die het niet breed hebben, daarom werkt zij onder andere bij een radioprogramma waar zij Amsterdammers en met name vrouwen wegwijs maakt op het gebied van sociale voorzieningen en door verwijst naar de juiste instanties. Zij heeft er moeite mee dat mensen verstoken blijven van belangrijke informatie.

 

Rubia Oehlers is werkzaam als projectleider in de jeugdhulpverlening. Zij begeleidt onder andere een talentontwikkelingsproject en geeft dagelijkse leiding aan de betrokken medewerkers. Zij is bestuurslid van ‘Westside Slotermeer’.

Rubia is redacteur bij het bureau en is daarnaast actief bij diverse participatieprojecten.

José Stolp is sinds 2016 actief bij het Vrouwenpersbureau als schrijfster. Daarnaast is zij vrijwilliger bij het OLVG Oost waar zij koffie, thee en soep serveert bij de poliklinieken en patiënten met boeken voorziet. José schrijft ook regelmatig voor de Staatskrant. Zij vindt het werk van het Vrouwenpersbureau belangrijk, omdat het bijdraagt aan het goed informeren van vrouwen over diverse belangrijke onderwerpen.

Malene Berends is werkzaam als Communicatiemedewerker en ondersteunt daarnaast het Vrouwenpersbureau met activiteiten op digitale media. Zij vindt het belangrijk dat het werk van het Vrouwenpersbureau zoveel mogelijk vrouwen bereikt. Ook helpt zij diverse kleine ondernemers in haar buurt met het opzetten van digitale communicatiekanalen en participeert zij in vrijwilligersprojecten voor dieren.