Nieuws en verhalen
Blog

Nederlands leren met taalcoaches

dinsdag, 30 oktober 2018

Nederlands leren met taalcoaches

Anderstaligen die beter Nederlands willen leren spreken, kunnen daarvoor bij een (meestal vrijwillige) taalcoach terecht. In Amsterdam vindt je heel wat taalcoaches die graag hun talenkennis aan anderen door geven.

Waarom een taalcoach?
Klanten zijn over het algemeen anderstaligen die moeite hebben met de Nederlandse taal en een duwtje in de rug nodig hebben. Soms hebben ze al wel lessen gevolgd, of kunnen de taal al redelijk verstaan, maar ‘gewoon
praten' lukt nog niet. Men durft niet en is bang om fouten te maken. Soms is ook een andere taal een uitkomst omdat mensen wel de Engelse, Duitse of zelfs de Franse taal beheersen, waardoor de prikkel om Nederlands te spreken vaak zwak is. Er is dus flink wat motivatie gevraagd en de beroemde stok achter de deur, in de vorm van een taalcoach kan uitkomst bieden!

Waar vind je een taalcoach en hoe word je taalcoach?
Er zijn allerlei initiatieven rond het coachen en conversatielessen, in het
leven geroepen. Zo bestaat er de website: 'Taalcoachwijzer.nl' waar
je verschillende organisaties vindt zoals; Taalmeesterschap, ABC, Kansennet, Gilde Amsterdam, enz.
Maar ook bieden buurthuizen in Amsterdam vaak gratis taalcoachingsles of conversatieles aan.
Iedereen die taalcoach wil worden, en als vrijwilliger aan de slag wil, kan gratis bij Stichting 'Leef en Leer' workshops volgen.
Steeds vaker bieden gepensioneerden die nog kwiek en vitaal zijn zich aan, op zoek naar zinvolle tijdsbesteding. Voor hen is taalcoachen een interessante mogelijkheid om geestelijk actief te blijven en te genieten van sociale contacten.

Handige tips in de omgang met anderstaligen
Wil je anderstaligen ondersteunen in het alledaagse leven, kun je een aantal handige tips toepassen.
• Tempo, praat niet te snel;
• Spreek correct, maar eenvoudig;
• Gebruik niet teveel beeldspraak, figuurlijk taalgebruik is vaak verwarrend;
• Verbeter niet te veel, maar herhaal de goede vorm;
• Hou je tijdens een gesprek aan één onderwerp .

In Amsterdam zijn er nogal lange wachtlijsten bij commerciële aanbieders van Nederlands als 2e taal (NT2). Daarom helpen taalcoaches ook met lezen, schrijven en grammatica. Toch ligt het accent vooral op ‘durven praten’.
In bibliotheken is een ruim aanbod te vinden aan studie -en lesmateriaal, vaak met geluidsfragmenten in de vorm van een CD, of items die men kan downloaden via een website.
Onder het thema: 'Nederlands als 2e taal'.

Relevante websites
Er zijn diverse websites die ondersteuning bieden bij het Nederlands leren.

• Gratis workhops– voor taalvrijwilligers;
• Taal voor het Leven– cursussen voor taalvrijwilligers en oefenmateriaal;
Oefenen.nl – website met taal- en rekenmodules aan de hand van filmpjes;
• Edusom – Nederlandse taallessen voor iedereen;
• Het begint met taal – over inburgering en taal;
• To be Dutch – video’s met Nederlandse ondertiteling;
• Het ABC van de Nederlandse taal – heldere uitleg taalkwesties op alfabet;
• Teleac Taalspellen – woordenschat, synoniemen, woorden raden;
• Taalspelletjes – kruiswoordraadsels, verkleinwoorden, galgje;
• Online klas – werkwoorden oefenen;
• NT2 Taalmenu – oefenen met woordenschat, luisteren, schrijven, formulieren;
• Onze Taal – tips voor boeken en cursussen voor Nederlands als tweede taal.

Tenslotte
Wil je je als Taalcoach aanmelden of zoek je een taalcoach, dan kan dat bij een van de organisaties die te vinden zijn bij Taalcoachwijzer.nl
Wanneer je liever samen met anderen lessen volgt, dan vind je deze vaak aangeboden bij buurthuizen.
Taalcoachwijzer is onderdeel van de Vrijwilligers-Centrale Amsterdam (VCA).


Patricia van Oosten