Nieuws en verhalen
Blog

Doe Markt

woensdag, 25 september 2019

Vrouwen Academie West houdt jaarlijkse ‘Doe-markt’


Thema van het event was: voel je goed. Voor dat doel is een reeks bijzondere workshops aangeboden en informatie en voorlichting gegeven om vrouwen de mogelijkheid te bieden zich te oriënteren en gebruik te maken van de faciliteiten in de buurt.


De jaarlijkse Doe-markt georganiseerd door de Vrouwen Academie West (VAW) vond plaats in de Havelaar op 19 september. Annemieke Winder proces- coördinator van de Academie heette de aanwezigen welkom en gaf uitleg over de workshops. Er waren drie rondes en per ronde kon men zich inschrijven voor vier verschillende workshops. Onder andere voor Mandala kleuren, buikdansen, zeepje vilten en ‘superkrachten’ georganiseerd door Super SingleMom, waarbij het de bedoeling was om de eigen superkrachten te ontdekken.
Voor taalles was het Taal Informatiepunt aanwezig waar bezoekers zich konden aanmelden voor Nederlandse Taalles. Na het welkomstwoord van Annemieke volgde een warming-up, waar iedereen aan mee deed. Tussen de rondes was steeds een korte pauze ingelast waarin men een drankje kon nuttigen. De workshops werden door verschillende organisaties aangeboden.
Door mee te doen aan de diverse onderdelen konden bezoekers ervaren of de activiteiten aansloten bij de eigen wensen en behoeften. Per activiteit deden zo’n tien vrouwen mee.

Wie heeft een idee?
Na de workshops begon het onderdeel: ‘Hoe vraag je geld aan voor ideeën voor de buurt. ‘Alleen een idee is niet voldoende’, daar is een goed onderbouwd plan voor nodig, stelde Tycho Filarski, buurtwerker bij ABC Alliantie, die bewoners ondersteunt met het maken van een buurtplan.
Vijf vrouwen kwamen met een idee en wilden geld aanvragen voor initiatieven. Zij stelden zich voor en vertelden over hun plannen. Montse Lloveras , buurtwerker bij Alliantie Oud West wil graag een project organiseren voor ouderen en vrouwen. Zij wil bereiken dat vrouwen in beweging komen en ongezonde patronen doorbreken. Ook Najima wilde kijken of ze andere vrouwen kan inspireren om gezonder te leven. Zij heeft jaren als vrijwilliger gewerkt in de schuldhulpverlening. Marga, vrijwilliger in de Koperen Knoop, wil met kinderen gaan werken, maar ook duurzaamheid heeft haar interesse. Ze wil daar graag voorlichting over geven. Een kinder-repaircafé zou zij ook een leuk idee vinden. Hafida wil activiteiten organiseren voor kinderen na schooltijd. Wellicht kan zij samen met Marga iets oppakken. Zij denkt aan koken met kinderen. Alle plannen kunnen bij Tycho worden ingediend. Hij zorgt voor de financiële afhandeling. Er is maximaal 3000 euro per plan beschikbaar via ABC Alliantie. Een keer in de maand komt er een commissie bijeen die de plannen gaat beoordelen. Gemiddeld duurt het een maand voordat alles rond is.
Op de website van ABC Alliantie is meer informatie te vinden. De aanwezigen kregen een formulier mee om het plan in te dienen. De gezellige en informatieve Doe-markt werd afgesloten met een lunch voor de aanwezigen.
Bij de Vrouwen Academie West werken verschillende organisaties samen. Daarom is het mogelijk om door verwezen te worden naar een activiteit die bij jou past. Op de website www.vrouwenacademiewest.nl staat veel informatie over alle activiteiten.
PS. Volgende week is het burendag mede georganiseerd door ABC Alliantie. Het gaat daarbij om het bestrijden van eenzaamheid en armoede.

José Stolp

 

Afbeelding galerij