Nieuws en verhalen
Blog

Cursus Buurmaatje

donderdag, 31 oktober 2019

Veel baat bij cursus Buurmaatje

De cursus Buurmaatje is op 8 oktober jl. van start gegaan en wordt begeleid door Ditta Westerbeke en Jette Uittenhout. Ditta is kwartiermaker Buurthulp West. Jette is coördinator van Burenhulp Westerpark, onderdeel van de stichting Kerk en Buurt. De cursus wordt gegeven in de Schakel aan de De Wittenkade 111 te Amsterdam.
Ditta geeft de cursus Buurmaatje nu al voor de vierde keer, verspreid over verschillende locaties in Amsterdam West. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 14.30 uur tot 16.00 uur. De eerste bijeenkomst bestaat uit de kennismaking met elkaar. In de daarop volgende bijeenkomsten staan communicatievaardigheden en jezelf leren kennen centraal. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe sluit je goed aan bij de ander en hoe zorg je daarbij ook goed voor jezelf? Hoe geef je eigen grenzen aan?


Diverse hulpvragen
De huidige groep bestaat uit 8 personen waarvan sommigen al werken als Buurmaatje. Een Buurmaatje gaat langs bij mensen die een hulpvraag hebben. Dat varieert van behoefte aan sociaal contact tot hele praktische hulpvragen. Voorbeelden van praktische hulpvragen zijn helpen bij boodschappen doen of iets repareren wat kapot is. Handige mensen zijn dan ook altijd welkom. En ook als je niet handig bent, is er volop werk te doen. Veel mensen zijn eenzaam en stellen het erg op prijs als een Buurmaatje langskomt om een bakje koffie te doen of een wandeling te maken. Het gaat heel vaak ook om het luisteren naar buurtbewoners en om ondersteuning en sociaal contact.


Communiceren is belangrijk
Ditta: ‘De Buurmaatjes zijn heel betrokken en willen graag iets leren op het gebied van communicatie. Wat me ook opgevallen is, is dat de Buurmaatjes heel open zijn in de cursus waardoor er snel een sfeer van vertrouwen ontstaat. Er wordt veel gedeeld met elkaar. Buurmaatjes die de cursus hebben gedaan willen er graag een vervolg aan geven. Jette en ik zijn daarom bezig om te kijken of we een vorm van intervisie kunnen aanbieden. Ik heb gemerkt dat er veel eenzaamheid is onder de buurtbewoners en ieder nieuw Buurmaatje is daarom heel erg welkom!

Begeleiding van een Buurmaatje
Ditta: ‘Het is heel belangrijk om Buurmaatjes goed te begeleiden, want men komt ingewikkelde situaties tegen. Wat veel Buurmaatjes moeilijk vinden is als er weinig meer te ‘verbeteren’ of veranderen valt. Ook wordt er soms veel geklaagd of worden grenzen overschreden. Dat werkt niet motiverend voor een Buurmaatje. Hierover hebben we het in de cursus Buurmaatje. Nu lijkt het trouwens dat het werk vooral zwaar en moeilijk is, maar het is vaak ook heel erg mooi en gezellig. Er ontstaan nieuwe, betekenisvolle relaties.
Als een Buurmaatje eenmaal aan het werk is, kan hij altijd terugvallen op Jette of Ditta. ‘Wij kijken mee en bieden begeleiding in elke situatie,’ aldus Ditta.
We hebben inmiddels twee lessen achter de rug en starten vanmiddag met les 3. Deze les gaat over de presentiebenadering en over de vragen:
-hoe je aansluiting vindt bij de ander en over zorgen voor jezelf;
- hoe houdt je je werk op een goede manier vol;
-hoe blijf je gemotiveerd als de situatie moeilijk wordt?


Ik adviseer de Buurmaatjes dan om dit aan te geven en er niet alleen mee te blijven rondlopen. Er wordt veel gewerkt met rollenspellen.


Buurmaatjes kunnen zich aanmelden bij Jette Uittenhout of bij Ditta Westerbeke via website: www.buurthulpwest.nl of via de website www.kerkenbuurtwesterpark.nl. Tel.nr: Jette 0683254089 en Ditta 0613908673.


José Stolp