Nieuws en verhalen
Blog

Vrouwen blijven welkom in Corona tijd

zaterdag, 03 oktober 2020

Vrouwen blijven welkom in Coronatijd

‘De actuele coronamaatregelen vergen telkens weer nieuwe aanpassingen in onze activiteiten en plannen’, vertelt Annemieke Winder coördinator van Vrouwen Vooruit. ‘We willen niet verliezen wat we hebben opgebouwd en weer bij nul beginnen.’

‘Nieuwe maatregelen betekenen voor ons dat we steeds moeten kijken hoe we onze cursussen en trainingen op en veilige manier kunnen organiseren.
We willen zoveel mogelijk alle geplande activiteiten door laten gaan, want sociale contacten zijn zo belangrijk voor onze doelgroep.
We zien wel dat vrouwen bang zijn voor corona en de nodige voorzichtigheid in acht nemen en ook van ons verwachten dat wij voor veiligheid zorgen bij de activiteiten die zij bij ons volgen.’

Kookcursus
Zo is de groepsgrootte aangepast aan de nieuwe maatregelen bijvoorbeeld bij de kookcursus Koken in West. ‘We hebben de werkwijze zodanig aangepast dat iedereen een eigen plek heeft en niet te veel moet lopen zodat deelnemers elkaar niet onnodig tegen komen tijdens het koken.’
De maaltijden zijn iets minder complex in plaats van 3 of 4 gangen, wordt nu alleen een 2 gangenmenu gekookt.
‘Voor alle cursussen en trainingen geldt dat we uiteraard naast de beperkte groepsgrootte de 1,5 m afstand en het regelmatige handen wassen aanhouden, zo Annemieke.

Start nieuwe trainingen
Voor de training ‘Vrouwen actief’ zijn twee groepen vrouwen gestart en voor de training ‘Opwaarts’ is een groep begonnen. Op 6 oktober start de training ‘Voel je goed voor migrantenvrouwen met psychosomatische klachten. De training heeft tot doel vrouwen te ondersteunen bij de praktische omgang met klachten. De focus ligt op het uitzoeken van oorzaken van klachten. Lotgenotencontact en elkaars ervaringen delen is de meerwaarde van deze training.
‘Ook bij deze trainingen passen we de werkvormen aan door bijvoorbeeld minder te bewegen en op een plek te blijven zitten of te staan.
We overwegen nu ook om mondkapjes te dragen tijdens de trainingen’, aldus Annemieke ‘hoewel dat lastig is, omdat communicatie bij onze doelgroep extra belangrijk is, een deel van de mimiek gaat immers verloren door het dragen van mondkapjes.’
‘Door de afname van activiteiten elders die door corona maatregelen geen doorgang vinden, krijgen wij juist iets meer aanmeldingen omdat vrouwen worden door verwezen naar onze trainingen en cursussen. Daar zijn wij uiteraard blij mee’, vertelt Annemieke.

Vasthouden
‘We streven ernaar dat we wat we hebben opgebouwd voor onze doelgroep vast houden, want het is een fragiel evenwicht. Uitwisseling, groepsdynamiek, persoonlijk en fysiek contact blijft belangrijk. Ik ben wel bang voor terugval,’ stelt Annemieke.
Er is reden genoeg voor deze bezorgdheid, omdat de kwetsbaarste groepen al minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Het gaat veelal om vrouwen die de eerste stappen hebben gezet naar meer zelfstandigheid. Soms lijkt het alsof het wankele evenwicht door de corona tijd opnieuw zijn kop opsteekt.
De Lock down periode waarin de kinderen thuis onderwijs kregen heeft de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van vrouwen verminderd. Dat geldt zeker voor de alleenstaande vrouwen/moeders.
Annemieke en alle bij de Vrouwen Academie West VAW aangesloten organisaties blijven zich onverminderd inzetten om vrouwen vooruit te helpen, ook in deze tijd.

Ulla Nuess