Nieuws en verhalen
Blog

Eerste Emancipatie Talkshow Internationale Vrouwendag 2021

dinsdag, 16 maart 2021

Wat betekent emancipatie voor je?
Eerste Emancipatie Talkshow Internationale Vrouwendag 2021

Annemieke Winder en Khadija Bouazza heten een kleine 50 vrouwen welkom die deel namen aan de Zoom-bijeenkomst van de eerste VAW Talkshow die live plaatsvond vanuit buurthuis de Havelaar om de vrouwendag gezamenlijk te vieren. De betekenis van emancipatie in het leven van de deelnemende vrouwen kwam daarbij uitgebreid aan bod.

Emancipatie begint bij jezelf
Er kwamen tal van veelal ontroerende en pakkende uitspraken van de deelnemers op de vraag ‘Wat betekent emancipatie voor je?’
-Sluit je niet af, zoek andere vrouwen op en kijk wat je samen kunt doen;
-zoek uit waar je vrolijk en blij van wordt;
-wees voor niemand bang;
-houdt regie over je eigen leven;
-zoek samenwerking en creëer saamhorigheid door gemeenschappelijke activiteiten;
-ontwikkel jezelf, ga steeds een stapje verder;
-durf hulp te vragen, durf te praten en mee te doen;
-leer de taal!


Met als facit: als je begrijpt wat er met jezelf gebeurd kun je ook een ander beter ondersteunen en verder helpen. Als iets niet lukt moet je niet opgeven, maar door zetten.
Zoveel openheid en de daaruit voortvloeiende saamhorigheid werd nog versterkt door zangeres Linda Oudendijk die het prachtige en ontroerende lied ‘Ik hou van mij’ zong. ‘Ik hou van mij’ wordt veel te weinig gezegd, ‘aldus Linda.

Emancipatie in Nederland
De film hoe emancipatie in Nederland tot stand kwam, gaf een tijdslijn weer over de ontwikkelingen van de vrouwenemancipatie en illustreerde de veranderingen voor vrouwen in Nederland.
De film toonde dat vrouwen niet mochten doorleren en als ze werkten ontslag moesten nemen zodra ze trouwden. Vrouwen leefden volgens de toen geldende slogan ‘het enige recht is het aanrecht.’
Dan de grote omslag in de jaren 65- 68 van de vorige eeuw waardoor vrouwen bijvoorbeeld naar de moedermavo gingen. Kinderopvang, de bijstandswet en de antibabypil brachten meer vrijheid, zelfbestemming en mogelijkheden om aan het sociale leven deel te nemen. Er kwam uiteindelijk ruimte voor vrouwen om te kunnen doorleren en zelfs naar de universiteit te gaan.

Wat betekent emancipatie voor mij?
Vervolgens voerde Annemieke een ronde tafel gesprek met drie genodigde vrouwen Camelia, Urmi en Nadia over hun persoonlijke weg naar emancipatie en hun ervaringen.
Voor Nadia betekende emanciperen meedoen en deel uit maken van de samenleving en met kleine stapjes verder komen waarbij goed Nederlands leren heel belangrijk was. ‘Integreren gaat met kleine stappen. Je open stellen en contacten maken is belangrijk. Ik ben op de school van mijn kinderen gaan werken als vrijwilliger. Ik wilde mijn kinderen kunnen helpen bij het huiswerk. Het buurthuis was voor mij een belangrijke plek om de taal te leren en mensen te ontmoeten en later was ik ook daar als vrijwilliger actief. Meedoen daar gaat het om! Ik vroeg me af: ‘wat kan ik nog meer, naast een goede moeder zijn? Door allerlei activiteiten te doen als vrijwilliger kwam ik erachter wat bij mij past en waar ik goed in ben.’
Voor Urmi was geloven in de eigen kracht en eigen doelen stellen een belangrijk thema. Haar pleidooi is ‘help elkaar, steun elkaar!’ Een ander voor haar belangrijk inzicht is de rol van de opvoeding die je hebt genoten. ’Wat je mee krijgt bepaalt hoe je later in het leven staat.’
Voor Camelia was het streven naar economische zelfstandigheid belangrijk. Doelen stellen en de keuze hebben te zijn wie je wilt zijn. Compassie met jezelf hebben en jezelf accepteren zoals je bent. Vanuit kwetsbaarheid veranderen en je eigen weg gaan, betoogt Camelia.
Van Urmi kwam nog de treffende uitspraak: je diploma is je man.

Zangeres Linda zorgde met het bekende lied over de ‘Amsterdamse grachten’ voor een gepast einde van deze geslaagde bijeenkomst over emancipatie.

Ulla Nuess