Nieuws en verhalen
Blog

Talkshow Opvoeding en Emancipatie

donderdag, 22 april 2021

Talkshow Opvoeding en Emancipatie
Diverse experten en ervaringsdeskundigen gaven op donderdag 15 april acte de presence in de tweede emancipatie talkshow van de Vrouwen Academie West VAW. Het thema ‘het belang van opvoeding en emancipatie’ is kernachtig vanuit diverse invalshoeken besproken.

Coördinator van Vrouwen Vooruit en host van de show Annemieke Winder beet de spits af met ELANCE Academy directrice Aytun Aydin. ELANCE Academy is een organisatie die zich richt op coaching voor meisjes en jonge vrouwen.
Aytun roept meisjes op: ‘Durf vragen te stellen zoals, wie kan mij ondersteunen, wie is de juiste persoon om mij verder te helpen? Word zichtbaar en weerbaar! Benut kansen en mogelijkheden om je heen! Het is belangrijk om vroeg te beginnen met netwerken, laat je niet hinderen door stereotype beelden!’

De verwachting dat ouders een coachende rol als vanzelfsprekend kunnen vervullen is lang niet altijd aan de orde.
De directrice legt nadruk op het belang van de rol van moeders: ‘Wees een goed rolmodel en een voorbeeld voor je dochters.
Als ik had gedaan wat mijn moeder met mij voorhad, dan zat ik hier niet,’ is haar stellige mening!
De huidige coronatijd beperkt de kansen en mogelijkheden voor meisjes en hun moeders aanzienlijk. Ze kunnen niet naar school en/of naar het buurthuis. ‘We nemen bijvoorbeeld eetstoornissen waar. Meisjes trekken zich vaker terug,’ vertelt Aytun.

Stereotypen
Het volgende onderdeel van de show is een film over verschillen in meisjes- en jongensspeelgoed. De film toont een experiment waarin de vraag centraal staat hoe de verschillen in speelgoed tot stand komen en hoe ze in stand worden gehouden.
Judi Mesman hoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling levert commentaar op de film.
‘Het speelgoed zelf is de drager van de boodschappen die vertellen voor wie het speelgoed bedoeld is.’ De kleur roze is voor meisjes en blauw is de kleur voor jongens. Kinderen krijgen deze verschillen al jong aangeleerd. Niet alleen kleuren maar ook het type speelgoed (techniek voor jongens, poppen voor meisjes) is genderspecifiek. Volwassenen stimuleren wat meisjes en jongens leuk zouden moeten vinden. Kinderen zijn zeer gevoelig voor deze boodschappen wat wel of niet hoort. Dagelijks wordt dat op allerlei manieren aan kinderen over gebracht.
Ook meisjes in technische beroepen zijn nog steeds niet vanzelfsprekend.
In alle sectoren zou meer aandacht specifiek op meisjes gericht moeten zijn, was ook een aandachtspunt in het betoog van Aytun .

Emancipatie in de opvoeding: Wat je laat zien is belangrijker dan wat je vertelt
Het is belangrijk voor ouders bewust om te gaan met emancipatie in de opvoeding en je af te vragen wat geef je kinderen mee vanuit je eigen gezin, hoe zijn de taken daar verdeeld?’ stelt host Coraline Gerritsen.
De show wordt vervolgd met een gesprek hierover met Mbarka N’bir van Stichting Aminah, Mandi Kroon van Next Level en Abdellah Mehraz directeur/oprichter Trias Pedagogica.

Het gesprek gaat over de rol van vaders in de interculturele opvoeding. M’barka die drie volwassen kinderen heeft, zocht als kind al haar eigen weg. ‘Ik probeer mijn kinderen zo veel mogelijk gelijkwaardig op te voeden. Zelf heb ik altijd gewerkt. Het is wel zo dat de zoon meer verantwoordelijkheid heeft voor het gezin. De man moet werken, de vrouw mag werken.’
‘Ik vind het belangrijk dat kinderen eigen keuzes kunnen maken. Je eigen angsten mogen kinderen niet tegenhouden te doen wat ze het liefst doen. Een van mijn dochters wilde naar New York om daar te leven. We zijn er toen heen gegaan met vakantie. Aansluitend heeft ze in het kader van een studieprogramma een tijdje in New York kunnen leven. Ze is op eigen initiatief weer terug gekomen en woont nu in Amsterdam met haar gezin. Enige opluchting daarover is M’barka duidelijk aan te zien.
Mandy is alleenstaande moeder met 3 volwassen kinderen. ‘Als alleenstaande moeder doe je automatisch alles, zowel administratie als klussen. Hierdoor heb ik onbewust de visie dat man en vrouw gelijk zijn doorgegeven aan mijn kinderen. Ik denk altijd in mogelijkheden en geef zelf het voorbeeld. Wat je zelf laat zie als ouder is belangrijker dan wat je vertelt.
Abdellah: ‘samenwerken in de opvoeding is heel belangrijk. 60% van de stellen in Nederland praat niet over opvoeding in het gezin, wel over schoolkeuzes en aanverwante thema’s.
Hoe ga je met verschillen tussen meisjes en jongens om? Moeders zijn vaak de poortwachters en trekken de rol veelal naar zich toe, willen alles zelf doen. Voor meer harmonie en meer emancipatie is het belangrijk de opvoedtaken onderling te verdelen en vaders meer te betrekken. Een belangrijk voorbeeld is natuurlijk hoe vader en moeder zelf met elkaar omgaan. Uit onderzoek blijkt dat goede communicatie tussen vader en moeder in de opvoeding een zeer positieve invloed heeft op de mogelijkheden en kansen die kinderen hierdoor mee krijgen en toe kunnen passen in hun eigen leven.

Na de gesprekken is er ruimte voor zangeres en coach Linda Oudendijk die het ontroerende en mooie lied ‘Ik heb je lief een leven lang’ ten gehore brengt.

Opvoeding is meer dan verzorgen
Op de vraag wat hebben de drie moeders vanuit hun eigen opvoeding mee genomen vult Mandy aan hoe belangrijk het is dat moeders niet altijd alles beter moeten weten en ervoor moeten waken kinderen niet alles uit handen te nemen.
Mbarka benoemt: van mijn ouders heb ik respect voor anderen geleerd. Haar ouders waren bruggenbouwers en hebben veel voor andere mensen gedaan. ‘Dat heb ik met de paplepel meegekregen.’ Belangrijke waarden voor haar zijn: het gezin bij elkaar houden, relatieproblemen oplossen en er zijn voor elkaar. Wat ik zelf anders doe is meer naar mijn kinderen luisteren, zij mogen hun eigen keuzes maken en ook hun eigen fouten. Ik wil niet ongewenst advies geven, maar als ze hulp nodig hebben ben ik er. Mijn kinderen waarderen het zeer dat ik hen vertrouw.’
Abdellah is voor een rolverdeling langs de lijn ‘wat vind ik leuk en waar ben ik goed in’. Vaders beseffen vaak niet hoe groot hun rol is in de opvoeding van kinderen. Opvoeden is niet gelijk aan verzorgen, maar het is vooral ook communiceren, spelen en begeleiden. Er zijn veel momenten waar je veel kunt geven aan je kinderen, bijvoorbeeld als er onverwachts een gesprek ontstaat.

Pijlers in de opvoeding
Aan het einde van de show geven Mbarak, Mandy en Abdellah nog enkele adviezen die in hun eigen leven waardevol zijn:
-Geef de man/vader de ruimte om zijn rol te vervullen.;
-Vraag je af: Welk voorbeeld geef ik? Ben ik zelf een goed voorbeeld?;
-Het is nooit te laat te emanciperen dat geldt zowel voor vrouwen als ook voor mannen.

Het laatste onderdeel van de show is een film over emancipatie in de opvoeding waarin 3 moeders uit Amsterdam West aangeven wat zij belangrijke pijlers vinden in de opvoeding. Genoemd wordt onder andere: Positief opvoeden, benadrukken wat goed gaat, complimenten geven, emancipatie is gelijkheid tussen kinderen en volwassenen, tussen man en vrouw. Verder is het belangrijk tijd te nemen voor elkaar, samenwerken en zorgen voor een goede taakverdeling waarbij ieder zijn talenten kan inzetten.
Bij het einde aangekomen zingt Linda Oudendijk tenslotte het oude liedje ’Breng eens een zonnetje onder de mensen.’ Dat is precies wat de deelnemers van de talkshow vandaag ook hebben gedaan!’

Ulla Nuess