Nieuws en verhalen
Blog

Op weg naar een nieuw bestaan

dinsdag, 19 april 2022

Op weg naar een nieuw bestaan


De liefde voor een man bracht Mara naar Nederland. De onverwachte gewelddadigheid van de man maakte haar ver van huis tot slachtoffer. In haar
ellende en vertwijfeling zocht Mara uiteindelijk hulp. De trainingen en activiteiten van
‘Vrouwen vooruit’ boden haar een nieuw perspectief


Mara heeft de afspraak voor een gesprek over haar ervaringen met ons gemaakt uit dankbaarheid voor de hulp
en de ondersteuning die zij ontving van de medewerkers van ‘Vrouwen vooruit’ en met name de training die zij
mocht volgen en die haar op weg hielp naar een beter en zelfstandiger leven.
Annemieke Winder coördinator van Vrouwen vooruit waarbij zij de training ‘Bewegen naar werk’ volgde,
ondersteunde en begeleidde haar.


De Russische Mara heeft een bewogen leven achter de rug, na meerdere breuken binnen een moeizame relatie,
heeft zij eindelijk na enkele omzwervingen met haar 10-jarige kind een vast adres gevonden. Het was in Rusland
dat ze verliefd werd op een Nederlandse man. Door haar liefde voor hem verliet ze haar familie, vrienden en werk
om hem naar Nederland te volgen. Zij had nooit gedacht dat hij gewelddadig zou kunnen worden. Als gevolg van
zijn agressief gedrag moest Mara inmiddels diverse keren met haar kind vluchten en verhuizen.
Mara: ‘ik ben eigenlijk sterk en heb veel positieve energie, maar tegenwoordig ben ik nogal emotioneel en huil
veel. Ik heb geen heimwee naar mijn land, maar wel naar mijn ouders’.
Mara heeft nog twee zussen in Rusland waarmee zij goed contact onderhoudt.


Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden
Mara heeft in Rusland een universitaire opleiding economie genoten en ook een boekhouddiploma behaald
(gespecialiseerd in internationale handel). Na haar opleiding was zij een tijd werkzaam als boekhouder in een
reisbureau waar zij besefte hoe prettig het is om naast cijfers ook met mensen te werkten.
Mara’s probleem is dat haar Russische getuigschriften op het gebied van boekhouding niet worden herkend in
Nederland. Ze heeft inmiddels een klantmanager die haar begeleidt bij het vinden van werk op een heel ander
terrein dan waarop zij bekwaam is. De keuze bestond uit de sectoren horeca, met name koken en diverse
werkzaamheden in schoonheidssalons. Mara vindt dit een goede tussenoplossing. Ondertussen leert zij
Nederlands en hoopt op termijn werk te vinden dat aansluit bij haar studie en haar interesse.
De ‘Stichting Vrouwen vooruit’ verzorgd cursussen voor vrouwen die inspiratie en ondersteuning nodig hebben op
het gebied van opleiding en werk. De cursus ‘Bewegen naar werk’ is erop gericht om de deelneemsters te laten
ontdekken waar hun talenten liggen, waar ze goed in zijn en wat ze graag willen doen. Ook wordt er gekeken
naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Waar hebben organisaties behoefte aan, welke talenten en kwalificaties
worden gevraagd. De cursus biedt kansen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.


Daarbij zijn tussenstappen belangrijk om uiteindelijk het gewenste doel te bereiken. Het gebeurt vaker dat
cursisten ontdekken dat zij een talent hebben of ontwikkelen waardoor zij heel goed passen op een plek die zij
niet van tevoren hebben bedacht of voor mogelijk hielden. Voor Mara was het belangrijk, dat zij door de cursus
met andere vrouwen die zich in soortgelijke situaties bevinden, in contact is gekomen. Een internationale
gemeenschap, waar zij veel steun aan heeft.


Toekomst
Inmiddels woont Mara in een kleine, zoals zij zelf zegt: ‘niet zo mooie sociale huurwoning, waar ik toch dolblij mee
ben.’ Met een brede glimlach beschrijft zij een soort krot. Gezien haar situatie en haar omstandigheden is het
voor haar een haar kind een grote stap vooruit. Nog blijer verteld Mara: ‘Mijn kind is nu echt een Nederlands kind
dat gewoon naar school gaat en vriendjes heeft.’


Zij hoopt ook weer eens tijd te vinden voor haar liefhebberijen zoals Art Nouveau te gaan zien.
Inmiddels is ook recht gesproken en haar ex-partner is veroordeeld voor zijn gewelddadig gedrag tegenover zijn
gezin.

Annemieke Winder: ‘we zijn bezig beurzen te vinden zodat Mara een opleiding kan doen speciaal voor Russisch
sprekenden met een opleiding in economie/financiën die in Nederland aan het werk willen. Van het eerste fonds
hebben we al een toezegging gekregen! We wachten nog op de twee andere fondsen.’
Mara wil graag anoniem blijven omdat zij vreest dat openheid over haar situatie en haar verblijfplaats nadelige
gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid van haar en haar kind. Om haar privacy te beschermen is haar
echte naam in dit interview niet genoemd.

Ulla Nuess
Isabelle Kettner