Nieuws en verhalen
Nieuws

Wandeltoer Oud West

dinsdag, 23 september 2014

Wandeltour in Oud West

De Vrouwenacademie West (VAW) organiseerde op 4 september een tocht langs diverse aangesloten instanties die zich inzetten voor de belangen van vrouwen.  Aan bod kwamen naast Huis van de Wijk ‘de Havelaar’, Buurthuis ‘de Klinker’, Wijksteunpunt Wonen, Coachingsbureau Elance en Multifunctioneel Centrum de Potgieter.

Om 9.00 uur verzamelden ruim 30 vrouwen in het mooi opgeknapte Huis van de Wijk ‘de Havelaar’. Projectmedewerker Montse Lloveras trad op als gastvrouw en lichtte de aanwezigen in over het doel van de wandelactie, namelijk om meer bekendheid te geven aan het rijke aanbod van activiteiten en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van vrouwen in Oud West. In de Hazelaar worden dagelijks diverse buurtactiviteiten verzorgd, die uiteraard ook interessant zijn voor vrouwen.

Wie zijn de vrouwen?

Vrouwen die deelnamen aan de wandeling waren vooral vrijwilligers en medewerkers waaronder ook stagiaires die werkzaam zijn bij de diverse instanties van de VAW. Mijn rondje langs de diverse vrouwen leverde een enkele participant op die gebruik heeft gemaakt van de diensten van de VAW. Kanako uit Japan die een taalcursus heeft gevolgd en zeer te spreken was over het geïntegreerde aanbod, waardoor zij in contact kwam met andere vrouwen.

Vanaf de Hazelaar vertrok een vrolijke, musicerende stoet richting Buurthuis ‘de Klinker’ onder leiding van muzikant Leopoldo die zelf gitaar speelde en zoveel mogelijk vrouwen voorzag van allerlei slaginstrumenten. Als vanzelf werd er meegezongen en was menige mooie vrouwenstem te horen terwijl de stoet het Buurthuis bereikte.

Buurthuis De Klinker

In Buurthuis ‘De Klinker’ vertelden diverse  vrijwilligers over hun werk in de buurtkamer. Zij stelden actuele buurtprojecten voor, zoals lessen bij een voedingscoach, een stamtafel waar bijvoorbeeld een quiz wordt gedaan of bingo wordt gespeeld. Verder kwamen aan bod: een gemeenschappelijke lunch voor de prijs van 1 Euro, het project ‘de Ontmoeting’ waar diverse vrouwengroepen gezamenlijk activiteiten verrichten, bijvoorbeeld naaien.
Ook wordt er op een vrijwilligersproject geattendeerd dat per oktober start op initiatief van ABC Alliantie.‘1000 en 1 kracht’ bedoeld voor vrijwilligers die een bepaalde kwaliteit of competentie willen ontwikkelen.

Wijksteunpunt Wonen

Het volgende doel was het Wijksteunpunt Wonen, waar gratis voorlichting en hulp wordt geboden ten aanzien van vragen over huren, wonen en rechten van huurders. Aan bod kwamen onder andere onderwerpen als onderhoud en reparaties, burenoverlast, huurverhoging en energiebesparing. Er is een dagelijks inloopspreekuur en het leek erop dat er zeker een aantal dames gebruik van zullen gaan maken.

Stichting Elance

Inmiddels waren er een aantal vrouwen bijgekomen zodat er rond de 40 dames op weg gingen naar Stichting Elance oftewel de Elance Academy, een coachingsbureau voor meisjes en vrouwen. Opvallend is een jonge en enthousiaste uitstraling bij de coaches en de gecoachte meisjes en vrouwen die ook aanwezig waren, waardoor in een klap zichtbaar werd hoe succesvol de strategie is die Elance hanteert is, namelijk een trapsgewijs coachingsmodel waarbij een ervaren (sterke) vrouw een jongere vrouw begeleidt en deze vrouw weerom in een coachingstraject een jonger meisje deelgenoot maakt van haar eigen ervaringen.

Thema’s die aan bod komen in trainingen en workshops zijn o.a. schoolprestaties, gezondheid en werk. Bij individuele coaching krijgt een jong meisje een vrijwilligster (vaak HBO studenten), ook genaamd ‘brutale zussen’ toegewezen, die het meisje wekelijks (minstens 4 uur) helpt zich te ontwikkelen en op eigen benen te staan, alles met goedkeuring en medewerking van het thuisfront. Een aanwezige moeder beaamt dat haar dochter enorm vooruit is gegaan met ondersteuning van een brutale zus en haar school succesvol heeft afgerond! Elance is onder meer toegetreden tot de VAW om in contact te komen met de moeders van hun doelgroep. Bij Elance zijn nieuwe coaches altijd zeer welkom!

De Potgieter

De wandeling eindigt bij multifunctioneel centrum ‘de Potgieter’, waar de wandelaars hartelijk worden ontvangen voor een lekkere lunch die bereid is door vrouwen aangesloten bij de vluchtelingenkoepelorganisatie ‘Platform Voor Vrouwen in Ontwikkeling’ (PVVO). De organisatie streeft ernaar vluchtelingenvrouwen te ondersteunen, te laten participeren en integreren met behulp van allerlei activiteiten. De vrouwen zelf willen iets kunnen betekenen voor de mensen die hen nodig hebben. De Potgieter biedt ruimte voor deze activiteiten.

Na de lunch gaan de vrouwen voldaan terug naar hun eigen leven, wetende dat zij belangrijk werk verrichten en hopende dat nog meer vrouwen zich aansluiten en inzetten voor andere vrouwen.

Ulla Nuess