Nieuws en verhalen
Blog

Netwerkbijeenkomst VAW

dinsdag, 25 juni 2019

Netwerkbijeenkomst Vrouwen Academie West VAW

Op 13 juni vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de VAW plaats in buurthuis de Havelaar. In een fraai versierde ruimte waren allerlei lekkernijen en drankjes beschikbaar voor de circa 50 gasten

In haar welkomstwoord legt Annemieke Winder procescoördinator van de VAW de specifieke werkwijze en doelen uit van de organisaties die aangesloten zijn bij de VAW.
Bovenaan de lijst staat: bevordering van participatie en zelfontwikkeling van vrouwen.
Het tweede daaraan verbonden doel is: elke aangesloten partner is een ingang en kan vrouwen doorverwijzen naar een van de andere partners.
‘Last but not least’ is de doorgaande leerlijn van grote betekenis voor vrouwen. Dat betekent dat na het volgen van een cursus, training, stage etc. de inzet van de partners niet ophoudt, maar geprobeerd wordt de vrouwen in een situatie te brengen waarin ze zelfvoorzienend verder kunnen met hun leven.

Informatie en plezier
Aan een wand prijkt een activiteitenboom waarop de aangesloten organisaties op een kaartje hebben gezet welke activiteiten zij aanbieden, zodat vrouwen een overzicht hebben en weten waar ze naar toe kunnen met een vraag of verzoek.
Er is ook een actuele map beschikbaar waarin alle organisaties met hun aanbod staan vermeld.
Voor hilariteit zorgt de quiz die Annemieke heeft voorbereid om te toetsen of vrouwen wel goed geïnformeerd zijn over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat men zijn kennis moet bijstellen of beter gezegd zijn vooroordelen, bleek toen de meeste vrouwen dachten dat vrouwen meer chocolade eten dan mannen, dat is namelijk niet het geval. Als het om snoepen gaat staan de mannen voorop.

Goed voor jezelf zorgen
Het programma werd voortgezet door Ted Talk organisatie Migros Group. Een leiderschapscoach van Migros Group gaat in op het thema van de dag ‘voor jezelf kiezen’. Hoe je deze uitdaging kunt realiseren in het dagelijks leven zal later worden besproken tijdens de tafelronde.
De coach gaat in op het belang van je zelf zijn. In plaats van te doen wat van ons wordt verwacht, zou je voor jezelf moeten denken en je eigen mening vormen. Vrouwen zijn vaak gericht op anderen en vergeten onvoldoende voor zichzelf te zorgen.
Het advies is dan ook: ontdek jezelf en neem de regie over je eigen leven. Wat je hebt aangeleerd kun je ook weer afleren ook al is de conditionering van het jonge kind stevig verankerd.
Bewustwording is de sleutel, geen verandering zonder kennis. ‘Nee’ durven zeggen tegen wat je niet wilt en waar je niet achter staat. Zoek uit wat je wilt en maak keuzes, aldus de coach.
Aansluitend begint de tafelronde. De vrouwen gaan in groepjes bij elkaar zitten en bespreken vragen zoals hoe doe je dat eigenlijk kiezen voor jezelf?
Zo te horen had elke vrouw een manier gevonden om tijd voor zich zelf te vinden ook al is het niet voor iedereen in gelijke mate haalbaar.

De bijeenkomst werd afgesloten met een BBQ voor vleeseters en voor vegetariërs.
Deze netwerkbijeenkomst was een feest met veel sterke, zelfbewuste vrouwen.

Ulla Nuess

Meer in deze categorie: « Geslaagd Vrouwenfitnetwerk Tagerijn »