Nieuws en verhalen
Blog

Nieuw vrouwennetwerk in stadsdeel Westerpark

zondag, 02 februari 2020

Nieuw vrouwennetwerk in stadsdeel Westerpark

Reden voor het druk bezochte feest in Buurthuis de Horizon was tweeledig. Enerzijds was er de lancering van het vrouwennetwerk Westerpark en anderzijds het initiatief om alle actieve vrouwen in het stadsdeel te bedanken voor hun inzet voor andere vrouwen.

De organisatie van het event lag in handen van Aziyme Akgun, Sharon Winter, Nora Aamour en veel andere helpers, die onder andere zorgden voor een heerlijke maaltijd en diverse welness-sessies, die uiteraard veel te kort konden duurden omdat de vraag ernaar heel groot was.
Gezichten, schouders en handen werden gemasseerd en handen op traditionele wijze versierd met inkt.
Stadsdeelvoorzitter Amsterdam West Fenna Ulichki sprak haar waardering uit voor het nieuwe initiatief en voor het werk dat door veel vrouwen verricht wordt in het stadsdeel. Zij introduceerde tevens het boekje ‘Heldinnen van het Westerpark’ initiatief van het stadsdeel, waarin diverse vrouwen en hun activiteiten aan het publiek worden voorgesteld.

Nieuwe plannen en meer samenwerking
Jentina Clement nam het woord en verzocht de aanwezige vrouwen na te denken over de vraag wat hebben we nodig voor een goed functionerend vrouwennetwerk.
Er kwamen veel reacties die deels gestoeld waren op eigen ervaringen en wensen, maar ook op idealen over hoe het zou moeten zijn, kwamen aan de orde. Een goed functionerend vrouwennetwerk zou in de praktijk meer zeggenschap en macht kunnen betekenen.
Er kwamen allerlei ideeën langs zoals het opzetten van diverse gemeenschappelijke activiteiten die vrouwen ook verder brengen in hun persoonlijke ontwikkelingen zoals een buurtkookboek uitbrengen omdat veel vrouwen geïnspireerde en ervaren koks zijn. Andere ideeën waren Mantelzorgtrainingen geven aan vrouwen die er behoefte aan hebben en meer empowerment-activiteiten, trainingen en lezingen en culinaire avonden organiseren.
Talkshows organiseren over thema’s zoals opvoeding en seksualiteit zouden een nieuwe manier zijn om met elkaar in gesprek te gaan.
Opgemerkt wordt dat vrouwen veelal weten wat ze willen leren maar niet altijd is duidelijk wat ze zelf kunnen inbrengen.
Er zijn thans veel kleine clubjes. Meer samenwerking is wellicht wenselijk. Er zou gekeken moeten worden naar goede voorbeelden die er al zijn en die goed werken. Daarnaast is het tevens van belang om meer jongeren te betrekken.

…wordt vervolgd
Probleem dat geconstateerd wordt is dat goedlopende activiteiten veelal gebonden zijn aan personen. Het vertrek van een persoon betekent vaak dat daardoor een goed lopend initiatief stopt. Het zou niet zo moeten zijn, maar in de praktijk ontstaat een dergelijke constructie al gauw. Er wordt geopperd, dat een betaalde kracht mogelijk een stabiele factor kan vormen om continuïteit te waarborgen.

Veel ideeën die het waard zijn om ze in de praktijk te brengen. Afgesproken wordt om aan deze bijeenkomst een vervolg te geven waarbij deelneemsters presentaties geven over meer uitgewerkte ideeën.

Ulla Nuess