Nieuws en verhalen
Blog

Samen Koken in West

vrijdag, 10 januari 2020

Start kook-workshops in West
Het is al enige tijd geleden dat Annemieke Winder het project ‘Talenten in de wijk’ heeft opgezet. Haar doel was vrouwen aan te zetten hun talenten te ontdekken en te kijken waar ze goed in. In het vervolg deed de vraag zich voor hoe kunnen we deze tot bloei komende talenten inzetten in de wijk ten behoeve van vrijwilligerswerk.


Toen bleek dat vooral veel migrantenvrouwen graag en goed koken. De vrouwen zijn van kindheid aan vertrouwd met koken. Koken wordt doorgegeven van moeder op dochter. Annemieke vertelt: ‘Vanuit die gedachte gingen we aan de slag en startten een kookworkshop die een groot succes werd. De vrouwen die de workshop volgden, leerden veel en vonden het ontzettend leuk. De vrouwen die de workshop verzorgden, hadden er veel plezier in omdat ze hun kookkunst konden doorgeven!


De juiste aanpak
Annemieke ontdekte dat de vrouwen die iets kwamen leren, nu in staat bleken andere vrouwen te onderwijzen in het koken. ‘Zo moesten we de zaak aanpakken! Eindelijk viel het kwartje.’
Waar het om ging was het gat te dichten tussen een empowerment training waarbij je op zoek gaat naar iemands talenten en een praktijksituatie waarin vrouwen konden toepassen wat ze hadden geleerd.
Bij het nadenken over de vorm van de huidige kookworkshops die op 8 januari 2020 startten, dacht Annemieke terug aan deze eerste kookworkshops.
Annemieke vervolgt: ‘We geven niet alleen workshops, maar beginnen eerst met een voortraject dat bestaat uit zes bijeenkomsten, waarbij empowerment centraal staat en de deelneemsters ontdekken wat ze graag willen, maar vooral ook dat ze leren ‘te durven’. Vervolgens kunnen de vrouwen kiezen uit drie onderdelen:
koken in de buurt; meewerken aan het geven van kookworkshops en cateringwerk. Voorwaarde voor deelname is dat ze graag koken, er passie voor hebben en zich verder willen bekwamen.

Samenwerking maakt sterker
Om het toenmalige concept helemaal compleet te maken zocht Annemieke samenwerking met andere vrouwen. ‘We werken met drie partijen samen: de kookworkshops doe ikzelf , ‘koken in de buurt’ doet Anke van stichting ‘Met elkaar Sterk’, de cateringwerkzaamheden worden georganiseerd door Sterre van de stichting ‘Talent werkt’.
‘Dat we alle drie al best lang bezig waren met eigen ideeën, bleek toen we met elkaar in contact kwamen,’ aldus Annemieke. ‘Sterre is een oud stagiair van een vriendin die al bezig was met Catering in Noord. Zij vroeg zich af of er ook animo voor was in West. Anke hoorde dat ik actief was voor vrouwen en zo hebben we met z’n drieën onze krachten gebundeld en het voortraject opgezet.


Wie doet mee?
De kookworkshops zijn bedoelt voor vrouwen die geen betaalde baan hebben, maar wel de wens hebben zich te ontwikkelen en verder te komen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om gezellig te koken, dat wordt tijdens de intake ook benoemd. ’Het is echt voor vrouwen die zich verder willen ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk’, aldus Annemieke’ ‘om onze netwerken erbij te betrekken o.a. ook het stadsdeel en andere kookprojecten. Het is handig om niet geïsoleerd te werk te gaan maar aansluiting te zoeken met andere partijen.’


De praktijk
Waar kunnen de vrouwen aan de slag? Annemieke legt uit: ‘Er zijn vier stappen namelijk kennismaking, start training, meedoen en uitstroom. Heb je genoeg zelfvertrouwen dan gaan we kijken naar de uitstroom. Bijvoorbeeld stagelopen bij de sociale firma de Koekenbakkers in de Baarsjes of Firma Corendon die een samenwerkingsverband wil aangaan. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een dag meelopen in het bedrijf, maar ook uitstromen naar betaald werk voor vrouwen die graag in de keuken mee willen draaien.’ Annemieke hoopt in de toekomst nog meer van deze interessante samenwerkingen aan te gaan.
In buurthuizen de Horizon (Westerpark) en de Havelaar (Oud West) is nu een begin gemaakt met kookgroepen. Vrouwen kunnen ook tussentijds instromen. De Havelaar zit al helemaal vol, vrouwen staan nu al op de wachtlijst.

Diversiteit is krachtig impuls
Het is mooi mee genomen dat tijdens de workshops ook de taal terloops beter wordt in het geval deelneemsters een taalachterstand hebben. Een mix van niveaus zorgt ervoor dat vrouwen van elkaar kunnen leren. ‘De diversiteit in de groepen is echt een kracht,’ aldus Annemieke.
Eigenlijk zijn de dames bij elkaar gekomen om te brainstormen en subsidie aan te vragen. Het is ondertussen zoveel meer geworden en het wordt steeds duidelijker waar ze naar toe gaan. Annemieke ziet veel mogelijkheden. Droom is een Coöperatie die veelzijdig actief is binnen de samenleving, waar o.a. workshops worden gegeven voor mensen die willen en kunnen koken aan de ene kant en mensen die thuis zitten en niet kunnen koken aan de andere kant. Dat is een toekomstdroom.


Pauline Hsu