Nieuws en verhalen
Blog

Buurtkamer Bellamy Buurtmuseum

vrijdag, 10 januari 2020

Buurtkamer Bellamy Buurt Museum
In 2000 is ter bevordering van de sociale cohesie de eerste Buurtkamer van Oud West opgericht. Een Buurtkamer is een fantastische plek om elkaar te ontmoeten en samen met de buurt activiteiten te organiseren. De Bellamybuurt heeft een eigen bijzondere plek, namelijk het Bellamy Buurt Museum BBM, hier worden archeologische vondsten, historische voorwerpen, boeken, foto’s en prenten uit de buurt tentoongesteld. Het museum is samen gesteld door de bewoners.


Gevarieerd activiteiten programma
Bewoners zijn welkom in de Buurtkamer aan de Bellamystraat 378 om activiteiten voor de buurt te organiseren en worden hierbij ondersteund door vrijwilligers.
Er vinden diverse bijeenkomsten en activiteiten plaats zoals bijeenkomsten over milieu en groen. Buurt-TV ‘Het Gewilde Westen’ doet verslag van cultuur, actualiteit, de paradijsvogels en de economische ontwikkelingen in de buurt en zendt dat uit op Salto 1. Het buurtkoor repeteert hier voor de Kerstviering.
Bij de wekelijkse lunch kunnen bewoners op dinsdagmiddag vanaf 13.00 binnenlopen, aanschuiven en gezellig mee eten. Bewoners vertellen wat hen bezig houdt en bedenken oplossingen voor persoonlijke kwesties en buurtproblemen. In principe is er elke 6 weken een nieuwe kunst-expositie. Er wordt een nieuwjaars- en zomerborrel georganiseerd en in september wordt Burendag gevierd. De buurt organiseert elk jaar weer een fantastisch Kerstfeest op het Casper Flickhof met veel optredens van jonge en oudere buurtbewoners en natuurlijk is er veel gezelligheid met hapjes en drankjes.
De Buurtkamer BBM is ook te huur voor besloten bijeenkomsten, zoals vergaderingen van het stadsdeel, VvE’s, woningcorporaties en bedrijfspresentaties. Je kan er een feestje en ook les geven. Qi Gong voor mantelzorgers voldoet aan een grote vraag, huiswerkbegeleiding is eveneens een heel belangrijke activiteit.
De groep ‘Wij Ouder Wijzer’ komt er bij elkaar om zich te bezinnen over hoe het is om ouder te worden en daarbij gezond en actief te blijven.

Het Buurtmuseum is geopend op maandag- en dinsdagmiddag. Omdat Buurt TV Het Gewilde Westen ernaast is gehuisvest in Bellamystraat 376, kun je bijna dagelijks met elke vraag binnenlopen om samen te zoeken naar antwoorden en oplossingen.

Te doen in 2020
Op dit moment wordt de inventaris van het BBM in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt. Het museum maakt deel uit van de groep kleine Amsterdamse musea verenigd in ‘het Museum om de Hoek’. Er wordt nauw samengewerkt met Amsterdam Museum
Veel mensen raken het spoor bijster in de gedigitaliseerde wereld. Daarom start in het vroege voorjaar de inloop voor computerhulp en het Privacy Café in samenwerking met Bits for Freedom
Er wordt hard gewerkt om onze eigen digitale bestanden te actualiseren met nieuwe apparatuur, over te gaan op Linux en een verbeterde website,
De Bellamystraat en de Buurtkamer zijn bijzondere plekken in Oud West. De Buurtkamer draagt ook in de komende jaren bij aan een hechte buurt, waar de bewoners er met elkaar het allerbeste van willen maken.

Marjan Borsjes beheerder, Joke Bakker voorzitter, Interview José Stolp VrouwenPersBureau