Nieuws en verhalen
Blog

Derde Talkshow Vrouwenacademie West: financiële (on)afhankelijkheid

dinsdag, 01 juni 2021

Derde Talkshow Vrouwenacademie West: financiële (on)afhankelijkheid

In de derde en voorlopig laatste talkshow die de Vrouwenacademie West VAW gedurende dit voorjaar heeft georganiseerd stond op 20 mei het thema ‘financiële (on)afhankelijkheid’ centraal.
Financiën worden nog steeds vaker beheerd door mannen, waardoor het risico bestaat dat in noodgevallen, zoals bij overlijden of echtscheiding, zichtbaar wordt dat vrouwen weinig of geen zicht hebben op de financiële situatie van zichzelf en het gezin.

Zelfredzaamheid is belangrijk want je weet nooit wat er morgen gebeurt!
De genodigden, diverse (ervarings)deskundigen belichtten het belang van economische zelfredzaamheid van vrouwen. Een thema dat nog steeds de nodige aandacht behoeft, maar zoals het lijkt tegelijkertijd ook inmiddels een behoorlijke vaart heeft genomen in de richting van meer emancipatie en gelijkwaardigheid.
Dat wordt duidelijk door de persoonlijke verhalen van vrouwen over hun eigen ervaringen, ontwikkelingen en de nodige stappen die zij hebben gezet naar meer financiële onafhankelijkheid.
In een persoonlijk relaas vertelde een van de genodigden hoe haar werk haar leven verrijkt. De onafhankelijkheid die ze ermee won was een enorme stap vooruit. ‘Niet hoeven te vragen om geld voor persoonlijke zaken zoals een jurk, maar gewoon naar de winkel kunnen gaan en een jurk kopen omdat je er zelf het geld voor verdient hebt, dat is fantastisch!’
Een andere gaste vertelde dat zij door haar betaalde baan rustiger, zelfverzekerder en onafhankelijker is geworden. Een derde genodigde wees erop dat je meer respect krijgt als werkende vrouw vanuit je sociale omgeving. Thuis wordt er bijvoorbeeld door de kinderen gezegd ‘mama is moe, ze heeft hard gewerkt.’ Buitenshuis werken levert meer respect op en de vanzelfsprekendheid dat moeder ‘alles’ doet verandert in een meer coöperatieve houding van de andere huisgenoten.

Eigen geld verdienen geeft vrijheid
Diverse buurtwerkers vertelden vanuit hun praktijk met welke vragen en zorgen vrouwen hen benaderen voor ondersteuning en hulp op het gebied van financiën en de kansen op werk. Een punt dat ter sprake komt is het belang van vrijwilligerswerk dat een start kan zijn voor regulier werk.
Geregeld ontstaan er mogelijkheden voor vrijwilligers om door te stromen naar een reguliere baan. Enerzijds omdat zij werkervaring hebben opgedaan, maar ook omdat zij vanuit een netwerk makkelijker aan een baan komen of een kans zien als zelfstandige ondernemer aan de slag te gaan.

Het gebeurt ook dat de echtgenoot zelf het zoeken naar werk stimuleert. Zo vertelt een gaste dat haar man haar ondersteunde om zelfstandig ondernemer te worden en daarvoor een aantal opleidingen te volgen. Tegenwoordig voelt zij zich gewaardeerd en zelfverzekerd. Ze gaat beter met geld om dan voorheen en spaart tevens om
lang gekoesterde hartenwensen te vervullen.

Niet schromen, durf hulp te vragen!
Helaas komen vrouwen vaker op een zeer laat tijdstip om hulp vragen bij financiële problemen, bijvoorbeeld wanneer ze al schulden hebben gemaakt of wanneer ze al midden in een scheiding leven.

Enkele zeer algemene aandachtspunten die de buurtwerkers aanbevelen t.a.v. financiële zaken zijn:
-bedenk of je voldoende inzicht hebt om eventueel ook alleen de financiële zaken van jezelf/het gezin te kunnen regelen;
-het liefst wekelijks de administratie bijhouden, de in- en uitgaven ook t.b.v. de belastingaangifte.
-betaald werk is vaak de weg naar financiële onafhankelijkheid. Er wordt door diverse organisaties hulp geboden bij het vinden van werk.

Diverse instanties hebben zich gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van vrouwen om hun zelfredzaamheid te vergroten en hen te ondersteunen bij financiële vragen en problemen. Vrouwen kunnen vrijblijvend langskomen voor advies en ondersteuning.
Met nadruk wordt gevraagd gebruik te maken van de bestaande hulp die de VAW organisaties bieden. Zij werken onderling samen en verwijzen door naar het juiste loket.
Een voorbeeld dat ter sprake kwam is dat een van de vrouwen die slachtoffer was van ‘de toeslagaffaire’ het moeilijk had en ondersteuning kreeg van een VAW organisatie. De strijd tegen de onrechtvaardige behandeling is nu gewonnen en de vrouw heeft een compensatiebedrag toegekend gekregen. Zij kwam dat heugelijke feit vieren en zich bedanken. ‘Het heeft lang geduurd, maar de lange adem was de moeite waard!’

Maak er werk van
Na de persoonlijke verhalen wordt in een korte film de (westerse) geschiedenis van de (on)afhankelijkheid en de weg naar zelfredzaamheid van vrouwen getoond. Het is nog helemaal niet zo lang geleden (1956) dat de Wet Handelingsonbekwaamheid is afgeschaft die bepaalde dat vrouwen als zij een grotere aanschaf wilden doen de handtekening van hun echtgenoot nodig hadden.
Er is blijkbaar ook tegenwoordig nog een behoorlijk grote groep vrouwen met migratieachtergrond en met een taalachterstand waarvan de partner alle financiële zaken regelt.

Corinne Kramer eigenaar van ‘Leef up’, een educatieve en laagdrempelige organisatie voor iedereen die gezond wil bewegen, sluit af met een hartenkreet die verband houdt met financiële onafhankelijkheid en zelfstandigheid:
‘Volg je eigen hart! Wat vindt je leuk en belangrijk? Maak daar je werk van! Vindt je levensdoel. Zoek contact met bedrijven via Linked in of diverse experts, VAW organisaties of Bedrijvige Vrouwen West.‘

Zangeres Linda Oudendijk zorgde ook in deze derde talkshow weer voor een passende muzikale omlijsting met het oude liedje Poen, poen, poen, poen!

Ulla Nuess