Nieuws en verhalen
Nieuws

Wandeltour door West, de motivatie

woensdag, 23 september 2015

Welke verwachtingen hebben vrouwen die mee doen aan de wandeltour in West?

We hebben vrouwen gevraagd naar de motivatie om mee te doen.

Bij het startpunt van de wandeling vanuit buurtcentrum de Havelaar’ is er eerst koffie en thee. Het schema laat tijd en ruimte om zich aan elkaar voor stellen. Een rondje langs bezoekers maakt duidelijk dat er verschillende beweegreden zijn om deze ontmoeting bij te wonen.

 Aktiviteiten: sport, koken, taal en buurtoriëntatie

Marijon bewoonster in Oud West is gepensioneerd en woont al lang in deze buurt.

Ans is sinds een jaar met pensioen. Beide dames willen zich in een nieuwe leefsituatie opnieuw oriënteren en zijn op zoek naar informatie over activiteiten in de buurt.

Zij vertellen er moeite mee te hebben wijs te worden uit het aanbod aan informatie die nogal versnipperd is: ‘Informatie waarover je beschikt is netwerk gerelateerd. Er zijn veel verschillende circuits, waarvan nauwelijks informatie beschikbaar is. Soms hoor je toevallig van een activiteit.’

Zij adviseren:‘Het zou goed zijn om informatie meer te bundelen op één centrale plek. Lang niet alle informatie is te vinden op een website.’

Als voorbeeld geven beide dames aan, dat op het WG terrein activiteiten plaats vinden, waarvan blijkbaar alleen insiders op de hoogte zijn.

 Hend, moeder van 2 kinderen is vooral geïnteresseerd in taallessen, maar daarnaast is zij is ook van plan deel te nemen aan kook- en sportactiviteiten. 

Mona eveneens moeder van 2 kinderen wil vooral buurt en mensen beter leren kennen.

 

Vooral contact

In buurtcentrum de Tagerijn ontmoet ik bij binnenkomst vrijwilligster Jeanette die heel betrokken is bij atelier ‘de Mix’. Rita werkt als vrijwilliger achter de bar. Zij vindt sociaal contact heel belangrijk en vertelt enthousiast: ‘Mensen herkennen me al op straat!’

Panthera komt vooral voor de gezelligheid en geniet van de leuke activiteiten voor de kinderen met name tijdens sinterklaas en kerst.

Een drietal russische dames zit aan een tafeltje, twee daarvan spreken nog geen Nederlands. De derde Nadja is woordvoerder, want zij neemt al twee jaar deel aan de taallessen in de Tagerijn.

Meteen wordt het idee geopperd om vrijwilligers aan de twee Russische dames te koppelen in het kader van het project ‘Mixen in Mokum’.

 

Verschillende aanwezige vrouwen vinden vooral het onderlinge contact heel belangrijk en benadrukken: het is bijzonder om met zo veel verschillende mensen contact te kunnen hebben.

 

Ulla Nuess VrouwenPersBureau