Nieuws en verhalen
Nieuws

Wandeltour door West

woensdag, 23 september 2015

Wandeltour voor vrouwen in West

Dinsdag 15 september om 9.00 uur was het weer zover. De wandeltour West leidde langs vier buurten: Westerpark, Bos en Lommer, De Baarsjes en Oud West. De tour eindigde met een lunch om 11.30 uur.

De wandeltour heeft niet alleen tot doel vrouwen wegwijs te maken in het grote aanbod activiteiten en voorzieningen in de buurt, maar vooral ook hen te stimuleren gebruik ervan te maken.

Het Vrouwenpersbureau was er bij en begeleidde de vrouwen in  2 buurten: in Oud West en de Baarsjes.

Ontmoeten in de Havelaar

Startpunt in Oud West is buurtcentrum de Havelaar. De aanvankelijke opkomst was met 16 vrouwen iets aan de lage kant, maar werd later aangevuld met nog een zestal bezoeksters. De kleinschaligheid bood volgens medeorganisator Montse Lloveras  van ABC West, het voordeel dat er veel ruimte was voor onderling contact en voor persoonlijke aandacht.

Het programma begon met diverse presentaties. Montse Lloveras wees in haar welkomstwoorden nog eens op het feit dat de organisaties van de VAW (Vrouwen Academie West) er voor ‘alle’ vrouwen zijn die zich op welke manier dan ook willen ontwikkelen. Verder onderzoek naar de behoeften van vrouwen is gepland met het doel het aanbod aan activiteiten zo nodig uit te breiden.

 

Opvallende presentatie van Elance

Twee medewerkers en ervaringsdeskundigen Rosan en Chaimae van Elance stelden het coachingsproject ‘Strong Girls young’ voor. Ze verzochten de aanwezige moeders om hun thuis zittende dochters in de leeftijd van 12-18 jaar vooral naar hen toe te sturen om gebruik te maken van de gratis coaching. In het project worden meisjes gekoppeld aan jonge vrouwen (tussen 18-27 jaar) die als rolmodel een belangrijke functie kunnen vervullen om te stimuleren, talenten te ontdekken en daarmee perspectieven te openen voor school en werk. Voor de coaching zijn voor 2015 voldoende vrijwilligers beschikbaar.

 

Meer Vrijwilligers

Coraline Gerritsen van ABC Alliantie deed een oproep voor vrijwilligers en actieve buurtbewoners voor het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt), waar gezorgd wordt voor bemiddeling en trainingen voor vrijwilligers. Het VIP werkt samen met het VCA, de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Er is vooral behoefte aan maatjes voor ouderen, met name voor 75 plussers.

Bij het project ‘Mixen in Mokum’ wordt een vrijwilliger gekoppeld aan iemand die de Nederlandse tal wil leren. Door een aanwezige ervaringsdeskundige wordt opgemerkt dat de match tussen 2 mensen daarbij heel belangrijk is om het traject te doen slagen.

Ook voor dit project zijn nog vrijwillige helpers welkom.

 

Bezoek aan organisaties

Tijdens de bezoeken aan het Sociaal Loket en de bibliotheek in de Hallen, de ouderkamer in de Kinkerschool, SBO/KOVA waar taallessen worden gegeven voor anderstaligen en het Wijksteunpunt Wonen werden veel vragen gesteld over  organisatie, aanbod en mogelijkheden.

In de Hallen is het Sociaal Loket West gevestigd. Daar ontvangt medewerkster Ann Sallons de groep. Cliënten die het Loket bezoeken, komen veelal voor financiële vragen, betalingsregelingen en WMO aanvragen, waarbij het bijvoorbeeld gaat over huishoudelijke hulp of aanvullend vervoer. Het zijn veelal mensen die van het kastje naar de muur zijn gestuurd en niet weten waar ze terecht kunnen. Ann: ‘Wij zijn het kastje en de muur!’

Bij het Wijksteunpunt verleenden de Nederlandstalige vrouwen actief ondersteuning aan de niet-Nederlandstalige vrouwen bij het invullen van formulieren. Ook gaven zij advies over allerlei zaken op het gebied van wonen, onderhoud, en huur.

 

In de ouderkamer is onder andere door een vrijwilligster een sportproject gepresenteerd dat op eigen initiatief is opgezet: werving, subsidieaanvraag en afspraken over het gebruik van de schoolsportzaal. De activiteit vindt nu al voor de 2de keer plaats en de 3de, dit keer zwemmen, is gepland.

 

Ontmoeten in de Tagerijn

Startpunt van de wandeltour in de Baarsjes is buurtcentrum de Tagerijn.

De opkomst was verrassend hoog. Rond 40 vrouwen gaven acte de presence.

Allereerst vertelde Malene Duist van de Stichting Cliëntenbelangen over hun activiteiten. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de gymzaal van de Tagerijn waar Corrine Kramer het vrouwenfit-netwerk heeft opgericht en nu ook verzorgt.

 

Bezoek aan organisaties

Daarna werd een bezoek gebracht aan de Kerk in Westerwijk, een kerk in de Baarsjes waar veel  activiteiten plaatsvinden.

In de Hudsonhof een multicultureel ouderencentrum werd de groep vrouwen ontvangen met een presentatie van de vele activiteiten die daar plaatsvinden voor een groot aantal doelgroepen (er is o.a. een Bosnische vereniging, Turkse vrouwen, Surinaamse vrouwen en Irakese vrouwen).

Gill Ford heette de bezoeksters welkom en deed een dringende oproep voor meer vrijwilligers. De Hudsonhof biedt namelijk een groot scala aan activiteiten per jaar, waardoor vrijwilligers meer dan welkom zijn. De activiteiten zijn zo goed bezocht dat per dagdeel 2 vrijwilligers worden ingezet. Er is geen ziekteverzuim onder de vrijwilligers vertelt Gill met gepaste trots.

 

De meest kwetsbaren

Bij Akros een instelling die taallessen verzorgt, wordt de groep ontvangen door initiatiefnemers Nelleke Linthout en Ronald van Leemput. Zij vertellen over een kwetsbare groep, waaronder vluchtelingen die moeilijk de weg vinden naar een buurthuis om contacten met anderen te leggen. Voor deze groep is het project ‘stapje vooruit’ opgezet waarbij de activiteiten aansluiten bij hun situatie. Er vindt o.a. een computer- en koffie-inloop plaats die ontmoetingen moet bevorderen naast taalontmoetingen voor vrouwen die met elkaar Nederlands praten en zich op de buurt oriënteren.

 

Door de organisatoren en door de bezoekers is deze wandeltour door West weer eens de moeite waard geweest, er zijn contacten gelegd en veel informatie verstrekt over buurten, bewoners, organisaties en activiteiten die daar plaatsvinden.

 

Ulla Nuess VrouwenPersBureau