Nieuws en verhalen
Blog

Talentmakelaars Try Out Event

vrijdag, 22 december 2017

Try out Event Talentmakelaars

Op donderdag 14 december vond een van de jaarlijkse bijeenkomsten van de ‘Netwerkclub’ van NetworKing Charles Ruffolo plaats in het Amsterdamse Mariott Hotel. De Networkclub bestaat uit bedrijven, zelfstandige ondernemers en studenten die een paar keer per jaar bijeenkomen om te netwerken.
Deze keer ook daarbij ‘De Talentmakelaars’ geïnitieerd door Stadsdeel West, een pilot van Stichting Samenwonen Samenleven en Stichting Blik op Talent. Doel is te onderzoeken welke vragen en behoeften er zijn bij vrijwilligers/organisaties en te verkennen of er ondersteuning en samenwerking mogelijk is tussen vrijwilligers(organisaties)en bedrijven en instellingen in Amsterdam West.

Dat Charles Ruffolo, de NetworKing wordt genoemd, is onmiddellijk duidelijk zodra hij de ruimte betreedt en de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst geroutineerd en enthousiast begroet. Ruim 150 genodigden geven acte de présence, de meeste zijn goede bekenden van Ruffolo. Dat hij afkomstig is uit de VS blijkt al snel als hij een gast uit Zwitserland voorstelt. De gast die echter uit Oostenrijk afkomstig is en het foutje hersteld, wordt door Ruffolo getrakteerd op een flamboyant gebaar ‘Zwitserland of Oostenrijk, wat maakt het uit!’ De aanwezigen komen om te netwerken en om in de beste zin van het woord gebruik te maken van elkaar’s verbindingen en kwaliteiten. Joviaal en hartelijk stelt Ruffolo een aantal deelnemers voor aan het publiek, om vervolgens alle gasten uit te nodigen aan het rijk gevulde buffet.
Gevraagd naar zijn beweegreden voor de steun die hij geeft aan anderen, zegt Ruffolo, zoon uit een migrantengezin ‘Ik wil gewoon helpen!’

Uitwisseling van ideeën
Een medewerkster van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam VCA is overtuigd van het nut van deze bijeenkomst. ’Vrijwilligerswerk zit in de Nederlandse cultuur. De sectoren kunst, cultuur, sport, zorg en welzijn draaien van oudsher op vrijwilligers, als ze er niet zouden zijn, ligt alles plat.’
Ruffolo maakt een rondje langs diverse vrijwilligersorganisaties met het verzoek zich voor te stellen aan het aanwezige publiek. Dat de initiatieven van de aanwezige vrijwilligers(organisaties) over het voetlicht worden gebracht kan alleen maar gunstig zijn in deze kring van ondernemers en studenten die alert luisteren naar ideeën die langskomen. Gretig worden onder toeziend oog van de gastheer visitekaartjes uitgewisseld en contacten aangeknoopt. De bedrijven en de ervaren netwerkers weten vaak raad met de geboden initiatieven en er ontstaan veel gesprekken over acties en plannen.
Zo hoopt Richard Lenzen van ‘Spruit Amsterdam’ zijn netwerk, dat zich inzet voor groene projecten, uit te kunnen breiden. Op het verhaal van de ‘Weekendacademie’ die zich inzet voor talentontwikkeling van migrantenkinderen in achterstandswijken, komt veel respons. Stichting ‘Eduwiser’ is op zoek naar sponsors voor technologieonderwijs op scholen, waar kinderen met nieuwe techniek leren spelen, ontdekken en samenwerken. Janneke van Veen vertelt over haar bedrijf ‘Notice me’ en haar opmerkelijke carrière van eigenaar reclamebureau, bezitter van tandartspraktijken naar ontwikkelaar van een efficiënt administratiesysteem voor bedrijven. Advocaat Tahir biedt zijn diensten aan en is gastdocent in het Giving Back project. Willem, een groothandelaar hoopt nieuwe contacten en nieuwe markten te vinden. Ervaringsdeskundige pur sang Shorombo Mooij biedt zijn diensten aan als personal trainer. ‘Met wat ik heb meegemaakt, kan ik anderen verder helpen. Juslene Nanga van Empowerment voor vrouwen maakt maatkleding en geeft kledingadviezen. ‘Coloured Circle’ geeft taallessen en cursussen en trainingen zelfredzaamheid.


‘Giving back’
Een aanzienlijk deel van de gasten zijn studenten van diverse studierichtingen en studentenverenigingen.
Lisan studeert 2de jaars Business development, zij is betalend lid van de netwerkcluk waardoor zij 4 keer per jaar aan een bijeenkomst kan deelnemen. ‘Het is belangrijk voor mij om te netwerken en me te oriënteren op de inhoud van diverse beroepen. Celine van de studentenvereniging Socrates komt eveneens om te leren hoe je netwerkt en om contact met bedrijven te leggen.
Studenten van het door Ruffolo opgezette studieprogramma ‘Giving Back’vertellen, dat zij met behulp van dit programma de kans kregen om te studeren. Deelnemers aan dit project, waarbij het vooral gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling krijgen gedurende 2 jaar een mentor die daar waar nodig ondersteuning biedt. Giving back wordt mede gefinancieerd door het bedrijfsleven. Het project impliceert dat studenten na afronding van hun studie ook anderen weer vooruithelpen.
Hans Peter, zakenman komt al twintig jaar naar deze bijeenkomsten en vindt het Amerikaanse model van netwerken uniek, omdat mensen van allerlei achtergronden en van alle leeftijden hier bijeenkomen. Ze zouden elkaar anders nooit ontmoeten.
Een jonge socioloog uit de VS roept de aanwezigen op: ‘benut je tijd goed, maak contact en blijf in contact.’ Dat is zeker niet tegen dovemansoren gezegd op deze avond.


Ulla Nuess