Nieuws en verhalen
Blog

Gezonde en veilige voeding

woensdag, 31 januari 2018

Gezonde en veilige voeding


Op vrijdag 19 januari hebben tien gemotiveerde sleutelvrouwen die zich met het bereiden van voeding bezig houden in buurthuis ‘de Horizon’ een erkend HACCP certificaat behaald. Training en examen vond op één dag plaats en werd door een medewerker van Horeca Nederland verzorgd. HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische controlepunten. De vrouwen zijn erg blij en trots met het behalen van het erkend certificaat.

Sharon Winter