Nieuws en verhalen
Blog

UItnodiging ZAMI

maandag, 12 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 organiseert Stichting ZAMI haar
jubileum emancipatie congres ‘25 JAAR VROUWENKRACHT,
emancipatie toen en nu". Tijdens het congres kijken wij vanuit
verschillende disciplines, naar de spanningen, paradoxen en
ontwikkelingen binnen de emancipatiegolf zelf. Waartoe leidt een
emancipatieproces? Leidt emancipatie tot eenvormige gelijkheid, tot
integratie, acceptatie? En in hoeverre zijn migranten vrouwen
geëmancipeerd? Zijn de begrippen emancipatie, diversiteit, feminisme
zelf in de loop der tijd van betekenis veranderd? Enkele boeiende
sprekers:

DOMENICA GHIDEI, TWIE TJOA, JESSICA de ABREU,
FENNA ULICHKI, NAOMIE PIETER.