Nieuws en verhalen
Blog

Introductiecursus Buurmaatje

dinsdag, 04 september 2018

Introductiecursus Buurmaatje

Binnenkort start de introductiecursus Buurmaatje. Jette Uittenhout coördinator geeft een kijkje in de laagdrempelige ondersteuning die de organisatie biedt.

Wat is een buurmaatje?
Jette: ’Een buurmaatje is iemand uit de buurt die zich graag voor een andere buurtbewoner wil inzetten. Deze buurtbewoner gaat structureel bij een andere buurtbewoner op bezoek. Buurmaatjes bezoeken kwetsbare buurtbewoners. Mensen zonder netwerk die geen kinderen, buren of vrienden kunnen of willen benaderen om hulp. Soms zijn mensen fysiek of psychisch kwetsbaar of hebben zij gevoelens van eenzaamheid. Deze gevoelens worden niet altijd uitgesproken, maar het project biedt bewoners laagdrempelige ondersteuning en hulp voor het geval zij er wel over willen praten.
Mensen hebben bijvoorbeeld behoefte aan een goed gesprek of aan iemand om een kopje koffie mee te drinken of een wandeling mee te maken. Het zijn contactmomenten waarin er aandacht en tijd voor elkaar is.

Uitbreiding bestaand project Burenhulp
Buurmaatje is een uitbreiding op het bestaande project Burenhulp Westerpark. Dit is een van de projecten van Kerk en Buurt Westerpark. ‘Ik werk nu ruim een jaar als coördinator van Burenhulp,’ vertelt Jette. In dat jaar werden wij vaker benadert door mensen die behoefte hebben aan gezelschap. Ik merk dat mensen het moeilijk vinden contact te zoeken met buurtbewoners.


Een groot deel van de hulpvragen komt van ouderen. Samen met mijn collega’s heb ik nagedacht hoe wij ons in kunnen zetten voor de kwetsbare buurtbewoners. Bewoners komen vaak met praktische vragen naar de Burenhulp Westerpark en eenmaal in gesprek, blijkt dat er meer aan de hand is. Het is fijn dat er met de Buurmaatjes in Westerpark meer tijd en aandacht is voor deze mensen. Mensen kunnen persoonlijk bij mij een buurmaatje vragen. Ook via ouderenwerkers en maatschappelijk werk uit de buurt komen vragen voor een buurmaatje binnen.


Wat houdt de introductiecursus BUURMAATJE in?

Jette: ‘We starten binnenkort met de eerste introductiecursus van het project in Westerpark. We zijn nog op zoek naar mensen die tijd en zin hebben om buurmaatje te worden. Tijdens de cursus leer je interessante vaardigheden die je in het werk kan inzetten. En natuurlijk zijn deze ook handig in het dagelijks leven. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten waarin bijvoorbeeld het onderwerp ‘contact leggen’ een keer centraal staat. De bewoners die je zal bezoeken als buurmaatje zijn soms sociaal niet zo vaardig. Het is dan goed om met een aantal tips op pad te gaan zodat er een goed gesprek kan ontstaan. Andere onderwerpen die in de cursus zullen worden besproken zijn ‘grenzen stellen’ en ‘luisteren zonder oordeel’. Het leuke aan de cursus is dat wanneer je eenmaal als buurmaatje aan de slag bent gegaan, je jouw ervaringen kunt terugkoppelen aan de groep. Zo leren we van elkaar! Het project Buurmaatje zet ook in op het samenbrengen van buurtbewoners. Ik merk dat er meer mensen eenzaam zijn dan men geneigd is te denken. Het project kan mensen uit hun isolement halen. De cursus start op 24 september en wordt gegeven op de maandagavond in totaal 7 avonden van 19.30 uur tot 21.30 uur.


Hoewel de locatie op dit moment nog onbekend is, ga ik ervan uit dat deze direct in de buurt zal zijn.
Lijkt dit project je interessant, geef je dan op bij Jette Uittenhout,
tel. 06- 83254089.

José Stolp